Počet návštevníkov

Termálna voda

 

Termálna voda vyviera z hĺbky 1559 m, na ústi má teplotu 67ºC.

Zloženie:

  • Kationy: Ca 7,5 mg/l, Mg 2 mg/l, Na 613 mg/l, K 8 mg/l
  • Aniony: Cl 280 mg/l, S 13 mg/l, HCO 1189 mg/l 
  • Spolu: 1483 mg/l.


Podľa výsledkov vykonaných rozborov sa jedná o stredne mineralizovanú, alkalicko-bikarbonátovú vodu typu HCO -Cl-Na+K s celkovou mineralizáciou 2,1 g/l. Minerálna voda blahodárne pôsobí na pohybové ústrojenstvo.

 

Naše okolie