Počet návštevníkov

Šport

 

Milovníci športu môžu využívať tenisový kurt, volejbalové i nohejbalové ihrisko. Odpočinok a slnenie je možné na upravenej a udržiavanej areálovej zeleni.

 

Naše okolie